Stały Pobyt I cedula


Prawo imigracyjne w Paragwaju uległo zmianie w październiku 2022 r. Bezpośredni wniosek o stały pobyt nie jest już możliwy, chyba że odbywa się to w ramach programu inwestycyjnego SUACE. Zainteresowani migranci do Paragwaju muszą teraz najpierw ubiegać się o pobyt czasowy, a po pobycie czasowym przez okres nie krótszy niż 24 miesiące, mogą ubiegać się o pobyt stały. 

Możemy pomóc w obu fazach wniosku o pobyt stały. Aby rozpocząć ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy, musisz najpierw uzyskać i opatrzyć apostille w kraju ich wydania następujące dokumenty:

Akt urodzenia
Krajowy certyfikat policyjny (certyfikat FBI dla obywateli USA)
Akt małżeństwa (jeśli dotyczy)
Decyzja o rozwodzie (jeśli dotyczy)
Dyplom uniwersytecki (jeśli dotyczy)

Musisz zabrać ze sobą te dokumenty, kiedy przyjeżdżasz do Asuncion, i nie
mogą być starsze niż 90 dni w momencie składania pakietu.
Po przybyciu do Asuncion zabierzemy Cię do kilku urzędów, takich jak 
INTERPOL i Paragwajska Policja Narodowa, w celu uzyskania dalszych
dokumentów wymaganych do złożenia wniosku. Po wykonaniu tych
kroków będziemy towarzyszyć Ci w urzędzie imigracyjnym, aby złożyć
pakiet aplikacji. Po złożeniu pakietu możesz pozostać w Paragwaju lub
wrócić do swojego kraju na czas rozpatrywania wniosku.

Chociaż władze stwierdziły, że czas przetwarzania powinien być krótszy niż trzy miesiące, wcześniejsze doświadczenia pokazują, że jest to bliżej sześciu miesięcy. Gdy Twoja karta czasowego pobytu będzie gotowa, wrócisz do Paragwaju, a następnie ponownie udamy się z Tobą do Urzędu Imigracyjnego w celu odebrania karty tymczasowego pobytu, a następnie do biura identyfikacji narodowej w celu uzyskania ceduli.

 

Koszt naszej usługi to 1800 USD i obejmuje wszystkie związane z tym koszty i opłaty.